Diagnostiko zerrenda (Familia, transmisioa eta irakaskuntza)


Arloa Zein dira, zure ustez, arlo honek dituen indarguneak edo nabarmenduko zenituzkeen alderdiak? Eta zein hobetzeko alderdiak? Zein erronka daude arlo honetan?
Familia, transmisioa eta irakaskuntza Nabarmendu nahiko nituzke: -Diagnosia eta Plana egiterakoan kontutan hartu beharko ziren, gutxienez, nafarroako euskal komunitatea osatzen dituzten sektore guztiak. Euskal komunitatea definitzerakoan Joxe Azurmendik aipatzen ditu euskaldun aktibo alfabetatuak, euskaldun pasiboak edo eta erdaldun eu
Familia, transmisioa eta irakaskuntza Nabarmendu nahiko nituzke: -Diagnosia eta Plana egiterakoan kontutan hartu beharko ziren, gutxienez, nafarroako euskal komunitatea osatzen dituzten sektore guztiak. Euskal komunitatea definitzerakoan Joxe Azurmendik aipatzen ditu euskaldun aktibo alfabetatuak, euskaldun pasiboak edo eta erdaldun eu