Diagnostiko zerrenda


Nola uste duzu hobetu daitekeela ibaiaren egoera Irunberritik pasatzean? Zein iritzi duzu Iturbero presaren inguruan? Zein harreman duzu presarekin? Uste duzu presa botatzeak Zaraitzu ibaiaren eta Irunberriren ingurumena hobetzen lagun dezakeela? Zein iritzi duzu presa botatzeaz? Eman nahi dituzun bestelako iritziak edo proposamenak.
hau proba bat da 1 hau proba bat da 2 hau proba bat da 3 None
hau proba bat da 1 hau proba bat da 2 hau proba bat da 3 None
hau proba bat da 1 hau proba bat da 2 hau proba bat da 3 hau proba bat da 4
1111 2222 33333 44444
1111 2222 33333 44444
1111 2222 33333 44444
1111 2222 33333 44444
1111 2222 33333 44444
1111 2222 33333 44444
Bat Bi Hiru Lau
Proba bat